ART- EKO Asenizacja, Utylizacja Recykling Sp. z o. o. prowadzi od 2002 roku działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Działalność swoją prowadzimy na instalacji zlokalizowanej w Świdnicy przy ulicy Fabryczna 2.

Koncentrujemy ją na unieszkodliwianiu ścieków przemysłowych klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne oraz pełnym recyklingu szlamów żelazonośnych.
Naszym klientom zapewniamy odbiór odpadów specjalistycznym sprzętem i unieszkodliwianie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska

Nasi partnerzy:

logogif logofebeko