Poniżej przedstawiamy jakie warunki techniczne odbioru odpadów są stosowane w firmie ART-EKO SP. Z O.O.
  • ceny odbioru i unieszkodliwiania odpadów ustalamy indywidualnie z uwzględnieniem ich składu oraz ilości przewidzianej do neutralizacji
  • odpady płynne odbieramy cysternami o pojemności 12, 14 i 24 m3 lub w paleto-pojemnikach o pojemności 1 m³ w ustalonych terminach
  • stosujemy zasadę nie mieszania odpadów przy odbiorze tj. tylko jeden rodzaj odpadu może być odebrany przez samochód cysternę podczas wykonywania zlecenia